Kreativitetens kerne – en blog om kreativitet.

 • #6 Kreativitetens kildevæld

  Her kommer endnu et afsnit fra bogen. Det ligger i forlængelse af afsnittet fra indlæg 5 og prøver at give et billede af, hvor kreativiteten kommer fra i os mennesker, et billede der peger på det fællesmenneskelige ved vores kreative udfoldelser: Kreativitetens mindste bestanddele – idéerne, impulserne, intuitionerne – ankommer til vores almindelige dagsbevidsthed fra…

 • #5 Kreativitetens mystik og mindste enhed

  Det følgende uddrag er fra bogens første del, som beskæftiger sig med kreativitetens grundlæggende mysterium: Udgangspunktet for det følgende er, at selve essensen af kreativitet er udefineret, uudsigelig. Men hvis nu man forestiller sig, at denne essens ligger indlejret i en kerne, så har kernen dog nogle karakteristika, som kan beskrives. Det er helt som…

 • #4 Åbenhed og den kreatives psykes

  Her kommer en skitse til et afsnit i bogen (som bloggen her tager udgangspunkt i), som handler om den kreatives psyke. I den nuværende form kommer afsnittet lidt langt omkring på kort tid, men her på bloggen kan det måske fungere som en slags oversigt over et komplekst emne, tænkte jeg. Så hvis overskriften har…

 • #3 Viden, ikke-viden og kaffe

  Polariteten mellem viden og ikke-viden En af bogens pointer er, at kreativitet opstår via polaritet. Problem og løsning, for eksempel. Det eksisterende og det nye. Eller to elementer, der aldrig før er sat sammen. Der er modsætninger i spil på mange niveauer og helt ind i kernen af det kreative. Mere specifikt går den kreative…

 • #2 Udgangspunktet

  Bogens idé Som titlen siger (Kreativitetens kerne), er det bogens idé at finde ind til kernen af kreativiteten. Den er en udforskning af de få kerneelementer i det kreative, som så at sige ikke kan undværes eller skiftes ud. Dem som går igen, ligegyldig hvilken måde du er kreativ på. Ligegyldig hvilket fag, du arbejder…

 • #1 En begyndelse …

  Jeg er ved at skrive en bog. Den handler om kreativitet. Og bloggen her er ment som en løbende deling af processen. Indlæggene vil være redigerede afsnit fra bogen, uddrag, kommentarer og refleksioner. Det er i hvert fald planen. Men hvor mange der kommer, hvor ofte og hvornår kan jeg ikke sige noget om. Det…