#2 Udgangspunktet

Bogens idé

Som titlen siger (Kreativitetens kerne), er det bogens idé at finde ind til kernen af kreativiteten. Den er en udforskning af de få kerneelementer i det kreative, som så at sige ikke kan undværes eller skiftes ud. Dem som går igen, ligegyldig hvilken måde du er kreativ på. Ligegyldig hvilket fag, du arbejder med, eller hvilket område af livet, du er kreativ indenfor.

Om du så er kunstmaler eller god til børn, softwareudvikler eller arkitekt, frontløber for sociale forandringer, kurvefletter, atomfysiker, klejnsmed, filosof, rockstjerne, humørspreder eller noget helt andet.

Udforskningen hviler på den antagelse, at kreativiteten er naturlig. At den er udtryk for, at den udvikling, universet har været igennem siden sin fødsel, og den evolution livet på Jorden har gennemgået, fortsætter i os og i den kreativitet, som er menneskets. Den som har gjort os til skabere af civilisation, af kultur og alt det, som er opstået og løbende opstår i kulturens sfære. Musik, tøj, våben, hvedebrød, vejnet, videnskaber, dampmaskiner, strømproduktion, religion, litteratur, mikrochips, filosofi, pædagogik, penne og piberensere, springvand, bjælkehytter, stillingsbetegnelser, medicin og akvarier. Hvadsomhelst. Alt hvad der er nyt, værdifuldt og til nytte og dermed falder inden for kreativitetens område.

Antagelsen er, at det burde være muligt at finde fællestræk for kreativiteten, som den udspiller sig i henholdsvis naturen og kulturen. At det er muligt at opstille en model, der tager naturens forlæg i ed og samtidig kaster lys over, hvordan kreativiteten fungerer både i og imellem mennesker.

Da jeg for fem år siden første gang rigtig fordybede mig i kreativitetsforskningen og forsøgte at danne mig et indtryk og et overblik over den, nåede jeg frem til en femleddet model for kreativiteten, som jeg kaldte ‘Den dobbelte dialog’ (mere om den senere og andetsteds). Og det sidste halve års tid har jeg sammenholdt den med andre modeller, der på hver deres måde har at gøre med udvikling, evolution og kreativitet.

Dermed er der opstået et krydsfelt mellem kreativitetsforskning, evolutionsteori, cellebiologi og dybdepsykologi, og i det krydsfelt skriver jeg. Dér bliver idéen til tekst, den kreative idé tager langsomt form.

Det kan måske lyde abstrakt og luftigt, og det er det på den ene side også. Det er et kreativt vilkår for mennesket, at idéer er luftige, og derfra handler processen så netop om at omsætte det luftige til noget konkret. Derfor skal bogen ikke kun være akademisk modelbyggeri, men også en håndbog, der omsætter de indsigter, modellen kan give, til praktiske anvisninger for den, der ønsker sig at udforske og styrke sin kreativitet.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *