Tag: kerne

 • #7 Den dobbelte dialog – kreativitetens samlede system

  Jeg præsenterer i bogen en model for det, man kan kalde kreativitetens samlede system. Det er en model, jeg forsøgsvis opstillede efter at have læst mig igennem et halvstort pensum af faglitteratur, og den forsøger at lave en syntese mellem alt det, den kreative gør udadtil og så alt det, der foregår indadtil. Du kan…

 • #6 Kreativitetens kildevæld

  Her kommer endnu et afsnit fra bogen. Det ligger i forlængelse af afsnittet fra indlæg 5 og prøver at give et billede af, hvor kreativiteten kommer fra i os mennesker, et billede der peger på det fællesmenneskelige ved vores kreative udfoldelser: Kreativitetens mindste bestanddele – idéerne, impulserne, intuitionerne – ankommer til vores almindelige dagsbevidsthed fra…

 • #5 Kreativitetens mystik og mindste enhed

  Det følgende uddrag er fra bogens første del, som beskæftiger sig med kreativitetens grundlæggende mysterium: Udgangspunktet for det følgende er, at selve essensen af kreativitet er udefineret, uudsigelig. Men hvis nu man forestiller sig, at denne essens ligger indlejret i en kerne, så har kernen dog nogle karakteristika, som kan beskrives. Det er helt som…

 • #2 Udgangspunktet

  Bogens idé Som titlen siger (Kreativitetens kerne), er det bogens idé at finde ind til kernen af kreativiteten. Den er en udforskning af de få kerneelementer i det kreative, som så at sige ikke kan undværes eller skiftes ud. Dem som går igen, ligegyldig hvilken måde du er kreativ på. Ligegyldig hvilket fag, du arbejder…