Tag: niveauer

  • #8 Det grundlag, du skaber fra – om reaktiv og refleksiv kreativitet

    Der løber en tråd igennem bogen, som handler om, hvad der egentlig kan siges at være menneskelig kreativitet. Naturen har skabt mennesket, og mennesket skaber kultur, så på et niveau er kulturen jo også et naturprodukt. Menneskets skaben ligger i direkte forlængelse af naturens, så der er dybest set ingen forskel. Men kan man alligevel…