Kategori: Reflektioner

  • #8 Det grundlag, du skaber fra – om reaktiv og refleksiv kreativitet

    Der løber en tråd igennem bogen, som handler om, hvad der egentlig kan siges at være menneskelig kreativitet. Naturen har skabt mennesket, og mennesket skaber kultur, så på et niveau er kulturen jo også et naturprodukt. Menneskets skaben ligger i direkte forlængelse af naturens, så der er dybest set ingen forskel. Men kan man alligevel…

  • #6 Kreativitetens kildevæld

    Her kommer endnu et afsnit fra bogen. Det ligger i forlængelse af afsnittet fra indlæg 5 og prøver at give et billede af, hvor kreativiteten kommer fra i os mennesker, et billede der peger på det fællesmenneskelige ved vores kreative udfoldelser: Kreativitetens mindste bestanddele – idéerne, impulserne, intuitionerne – ankommer til vores almindelige dagsbevidsthed fra…